Ampliar o colapso do bloque / Iniciar sesión
Nome de sesión
Contrasinal
 
Ampliar o colapso do bloque / cursos seleccionados
Non se encontraron datos
 
Ampliar o colapso do bloque / Novas do sistema
01 Agosto 2017
FICHA DE DIFUSIÓN

REF: ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (AFD 2017-2018)

CTV, S.A., como entidade acreditada de Formación Profesional para o Emprego dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, comezará a impartir no mes de setembro as seguintes accións formativas, dirixidas prioritariamente ás PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS (AFD 2017-2018), cofinanciadas pola Xunta de Galicia e pola Administración do Estado:

DENOMINACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS:

  • AFD 100652 IMSD0108 ASISTENCIA Á REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN (548 HORAS)
  • AFD 101963 IMSV0208 ASISTENCIA Á PRODUCIÓN EN TELEVISIÓN (528 HORAS)
  • AFD 102014 IMSV0308 CÁMARA DE CINE, VÍDEO E TELEVISIÓN (648 HORAS)

REQUISITOS DO ALUMNADO: Terán prioridade as persoas traballadoras desempregadas inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso.

NIVEL ACADÉMICO:
O requirido para o acceso aos novos Certificados de Profesionalidade de nivel 3.
 DATA DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE SELECCIÓN:  Setembro (pendente de confirmar).

LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE SELECCIÓN:  CTV, S.A. – Edificio Plató 1000 - Rúa Tras da Estivada, 9-11, Montouto – Teo (A Coruña).

DATA DE INICIO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS:   Setembro 2017.

HORARIO:  09:00-14:00/15:00-21:00 (provisional) .

O alumnado deberá realizar a solicitude na Oficina do Servizo Público de Emprego correspondente, facendo constar na mesma o número, código e denominación da acción formativa,  e a entidade impartidora.

Para máis información poden chamar ao teléfono 981 509 202.

 

01 Agosto 2017
INFORMACIÓN RELACIONADA

 

 

AFD 100652 IMSD0108 ASISTENCIA Á REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN (548 HORAS)

AFD 101963 IMSV0208 ASISTENCIA Á PRODUCIÓN EN TELEVISIÓN (528 HORAS)

AFD 102014 IMSV0308 CÁMARA DE CINE, VÍDEO E TELEVISIÓN (648 HORAS)